νοσογόνος παχυσαρκία

January 22, 2014
By Dr. Iakovos Theodosiou

Η νοσογόνος παχυσαρκία είναι μια σοβαρή κατάσταση της υγείας του ανθρώπου και είναι το τελευταίο στάδιo της κλίμακας ταξινόμησης της παχυσαρκίας, δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) (δηλαδή όταν το ΒΜΙ είναι ίσο και μεγαλύτερο από 40).

Όταν η παχυσαρκία μετατρέπεται σε νοσογόνο παχυσαρκία, το πλεονάζον βάρος αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή του ατόμου.

 
Read More »
  • 1
δίαιτα